เมนูหลัก

โครงการ แผนงาน
       ปี 2556

โครงการขยายภาคีเครือข่ายชมรมคนรักในหลวง
5 ธันวาประชาอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการเยาวชนคนรักในหลวง
โครงการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอร์เพื่อถวายในหลวง
โครงการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการปฎิบัติธรรม ภาวนาจิตถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระมหากษัตริย์
      กับสิ่งแวดล้อม


รวมเรื่องเด่น

พฤติกรรมอำพรางของผู้ที่อ้างว่าจงรักภักดี
The Wicked Sydney Morning Herald
"พวกหน้าด้าน" ปั้นน้ำเป็นตัวหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
"ในหลวง"ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์
บ้านเรา...มีชัย ฤชุพันธ์
"สถาบันพระมหากษัตริย์"เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องการคำอธิบาย
ทรงครองราชย์ แต่มิทรงปกครอง(Thailand's king reigns-but he doesn't rule.
ทรัพย์สินส่วนพระองค์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
"ครองใจคน"หลากหลายเหตุผลที่คนไทยรัก"ในหลวง"
เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัวผ่านสายตา ศ.แมนเฟรด คราเมส
เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระทรงธำรงไว้ซึ่งขันติธรรม(Thailand's quiet Survivor)
พระราชอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์ที่ดีและยิ่งใหญ่
พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ในหลวงของเรา
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองและการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
พระราชอำนาจกับระบอบประชาธิปไตยไทย
สื่อต่างชาติสงสัย ทำไมคนไทยรัก"ในหลวง"สุดหัวใจ
แก้วิกฤตการณ์ชาติด้วยพระบารมี"ในหลวง"
คนไทยรัก"ในหลวง"
"เศรษฐกิจพอเพียง"คือ"เศรษฐกิจแห่งความยั่งยืน"
สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ

7 ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ


๗ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

 สถิติวันนี้

48 คน

 สถิติเมื่อวาน

66 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

2387 คน
22031 คน
319784 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-14

 

 

 


 

 

 

                      ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มจิตอาสา)
                                                    "รัอยรัก สามัคคี ทำความดี เพื่อในหลวง"

...คนดี สำนึกดี สังคมดี...รักพ่อต้องพอเพียง...รักแม่ต้องดูแลรักษาป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร...                                                                                                                                                                                                                                                                           

ชมรมคนรักในหลวง(กลุ่มจิตอาสา)ยินดีต้อนรับ
 
         


ทต.เขื่อนอุบลรัตน์ น้อมรับพระราชดำริ กำจัดน้ำเสียแบบ


      

          เดิมพื้นที่เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียเช่นเดียวกับชุมชนขนาดใหญ่อื่นๆ เนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการระบบน้ำเสียที่ดี ทำให้น้ำจากครัวเรือนต่างๆ ไหลไปรวมตัวกันจนก่อให้เกิดการท่วมขัง และเน่าเสียเรื้อรัง  หลังชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนมานาน เจษฎา ตันติบัญชาชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จึงนำเรื่องไปปรึกษากับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาวิธีบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ  จากการระดมสมองของทีมนักวิชาการ จึงได้ข้อสรุปว่า เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ควรจะสร้าง "บ่อบำบัดน้ำเสีย" เพื่อแก้ปัญหา แต่ก็ยังมีปัญหาตามมาอีกว่า จะสร้างในระบบไหนจึงจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด  ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปตรงกันที่ "ระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติบำบัด" โดยได้แรงบันดาลใจจากโครงการตามแนวพระราชดำริแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ที่นำแนวทางแบบธรรมชาติบำบัดไปใช้จนสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
         โดยได้ข้อสรุปว่าจะยึดแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จึงได้ขออนุมัติงบประมาณจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 2.7 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินการก่อสร้างจนเป็นผลสำเร็จในเวลาต่อมา  บ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 7 ไร่ โดยรูปแบบของโครงการมีการขุดลอกร่องระบายน้ำรูปทรงต่างๆ มีความลึกประมาณ 1 เมตร และสร้างทางเชื่อมต่อกันกว่า 10 บ่อ  ทั้งนี้ บริเวณพื้นบ่อจะปูทับด้วยแผ่นยางเพื่อป้องกันน้ำเสียซึมลงดิน จากนั้นก็นำเอาหินแกรนิตขนาดต่างๆ ใส่ลงไปในบ่อเพื่อเป็นตัวกรองน้ำเสียที่ไหลลงซอกหินอีกชั้นหนึ่ง  จากนั้นให้นำวัชพืชที่เติบโตในน้ำตื้นได้ดี และหาได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น ต้นกกชนิดต่างๆ พุทธรักษา บอน  ผักตบชวา ธูปฤๅษี ฯลฯ นำมาปลูกในบ่อเพื่อดูดซึมน้ำเสีย  ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็ให้นำหญ้าแฝกมาปลูกไว้รอบบ่อเพื่อป้องกันตลิ่งพัง ขณะที่พื้นที่โดยรอบก็ออกแบบให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เจษฎา ให้ความรู้ว่า หลักการสำคัญของการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีนี้ คือ เมื่อทำระบบไหลเวียนของบ่อบำบัดน้ำเสียเสร็จก็ให้เชื่อมต่อน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่บ่อพักน้ำ  น้ำเสียจะซึมลงผ่านก้อนหิน และวัชพืชที่ปลูกไว้ตามบ่อไหลเวียนไปเรื่อยๆ จนไปถึงบ่อผึ่งพักน้ำ ซึ่งเป็นบ่อสุดท้ายหลังการบำบัดโดยธรรมชาติ...น้ำเสียที่ไหลผ่านการบำบัดจะใสสะอาด และสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้เลย  หลังจากใช้วิธีบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติมาตั้งแต่กลางปี 2550 เป็นต้นมา คุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่เคยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเน่าเสียก็หมดไป สุขภาพกาย และสุขภาพจิตก็พลอยดีตามไปด้วย  เพื่อให้ประชาชนแน่ใจในคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดมากขึ้น เจษฎา จึงทดลองนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติและนำไปรดต้นไม้ได้ ซึ่งผลการทดสอบก็พบว่า น้ำไม่เน่าเสียอีก และต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ดี
        เมื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักวิชาการก็พบว่า บ่อบำบัดมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์ในรูปแบบบีโอดี ร้อยละ 75 ไนโตรเจน ร้อยละ 95 และฟอสฟอรัส ร้อยละ 99  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ความสำเร็จของระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติบำบัดทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และส่วนราชการหลายแห่งให้ความสนใจมาดูงานอย่างต่อเนื่อง  ที่น่าภูมิใจกว่านั้น คือ หลายหน่วยงานที่มาดูงานก็ได้นำแนวคิดธรรมชาติบำบัดไปใช้บำบัดน้ำเสียในชุมชนของตนเอง ซึ่งแต่ละแห่งก็การันตีว่า สามารถกำจัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

   
บทความอื่น ๆ ....      

สายพระเนตรที่ยาวไกลฟื้นชีวิต 3 นิเวศดินน้ำป่า
ในหลวงกับสิ่งแวดล้อม
โครงการในพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ
โครงการแก้มลิง
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
โครงการบำบัดน้ำเสียด้วย"กังหันน้ำชัยพัฒนา"
โครงการ"น้ำดีไล่น้ำเสีย"

โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9
โครงการบำบัดน้ำเสียโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา
โครงการในพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
โครงการในพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
โครงการอื่น ๆ
ทต.เขื่อนอุบลรัตน์น้อมรับพระราชดำริกำจัดน้ำเสียแบบ

 
     

วีดีโอ 

"เรารักในหลวง"

รวมพลังปกป้องสถาบัน
สารคดี ๙ คำพ่อสอน ชุดที่ ๑
สารคดี ๙ คำพ่อสอน ชุดที่ ๒
Rice & Thai Culture
Growing Rice in Thailand using Mulch
ตามรอยพ่อ
ตามรอยพ่อ 2
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ชุด แผ่นดินของเรา
ละครเทิดพระเกียรติในหลวง ชุด ความฝันอันสูงสุด (16)
ละครเทิดพระเกียรติในหลวง ชุด เทียนขี้ผึ้ง (16)
ละครเทิดพระเกียรติในหลวง ชุด ชีวิตที่พอเพียง(16)
ละครเทิดพระเกียรติในหลวง ชุด วัคซีน(16)

รายการปกป้องสถาบัน_รศ.ประพันธ์พงศ์ 2010
King of Thailand of King
ต้นไม้ของพ่อ
ของขวัญจากก้อนดิน
ชาวนา
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ชุด คนล่าเมฆ
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ชุด เหรียญของพ่อ
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ชุด เรื่องเดียวกัน
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ชุด ราชประชานุเคราะห์
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ชุด อาม่า
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ชุด จากฟ้าสู่ดิน

เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ปราชญ์ชาวบ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรประณีต
เกษตรผสมผสาน
เกษตรอินทรีย์
เกษตรยั่งยืนพ่อผาย สร้อยสระกลาง
พ่อเชียง ไทยดี
พ่อบุญเต็ม ชัยลา
พ่อคำเดื่อง ภาษี
พ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
พ่อทัศน์ กระยอม
พ่อจันที ประทุมภา
พ่อมหาอยู่ สุนทรชัย
ปราชญ์ชาวบ้านพี้
ลมหายใจท้องทุ่ง

รายการ 108 วันมหัศจรรย์เพียงพอ

ชุดที่ 1 (ตอนที่ 1-20)          ชุดที่ 4 (ตอนที่ 61-80)
ชุดที่ 2 (ตอนที่ 21-40)        ชุดที่ 5 (ตอนที่ 81-100)
ชุดที่ 3 (ตอนที่ 41-60)        ชุดที่ 6 (ตอนที่ 101-108)

 

เกล็ดความรู้ : เสริมภูมิปัญญา
มิติแห่งธรรมชาติ : สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์    

ทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กำลังปประสบอยู่
ปรากฎการณ์เรือนกระจกกับดับมนุษย์สร้างไว้ฆ่ามนุษย์
มลพิษทางอากาศ
ภัยแล้ง
30 วิธีง่าย ๆ ที่ทุกบ้านควรรู้อยู่กับโลกร้อย
มลภาวะอากาศเซี่ยงไฮ้แย่สุดในรอบ 5 ปี
ยูเอ็นชี้โลกร้อนส่อวิกฤตเอเซียเสี่ยงน้ำท่วม
จีนชี้มลพิษทางอากาศเลวร้าย
จีนระงับสินเชื่อแก่บริษัทที่ละเมิดสิ่งแวดล้อม
จีนลดโลกร้อนเห็นผลนักวิเคราะห์คาดถ่านหินซบเซา
จีนสั่งตัดโรงงานกว่า 500 แห่งฐานก่อมลพิษผลาญเชื้อเพลิง
จีนอัดสหรัฐไม่แก้ไขปัญหาโลกร้อนเอ็นจีโอหนุนเต็มที่
ผลวิจัยพบพื้นโลกส่วนใหญ่อาจประสบภัยแล้งในอีก 30 ปีข้างหน้า

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ขยะและของเสียอันตราย
ดินและกระบวนการสร้างตัวของดิน
ป่าไม้และสัตว์ป่า
อากาศและเสียง
น้ำและสัตว์น้ำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พลังงานและพลังงานทดแทน
ระบบนิเวศน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ภาวะโลกร้อน
เจอหลุมยุบหลุมยักษ์โผล่กว่า 35 หลุม ยุบในจีน
ธรรมชาติเริ่มวิบัติดินถล่มเม็กซิโกทับบ้าน ปชช.กว่า 300 หลัง
เนเธอร์แลนด์พบข้อผิดพลาดในรายการโลกร้อน"ไอพีซีซี"
ปิดประชุมโลกร้อนไร้ความคืบหน้า มะกันโยนบาปจีน
ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ใกล้ระเบิด
เวียดนามล้มเขื่อน 7 แห่งกระทบคน สภาพแวดเล้อม
เอลนิโญปี 54 แล้งวิกฤตแม่น้ำเหือดแห้ง
ดาว์นโหลด 80 วิธี แก้ปัญหาโลกร้อน

ภาพข่าวสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2010 สำนักข่าวรอยเตอร์ ประมวลข่าว แผ่นดินไหว-สึนามิในญี่ปุ่น2011
ภาพย้อนรอยสึนามิถล่มไทย 2547

มิติแห่งธรรม : ธรรมะเพื่อชีวิต

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง
ความทุกข์ ความสุข ความสบายต่างกันอย่างไร
จิตใต้สำนึก
มืดมามืดไป สว่างมาสว่างไปหมายความว่าอย่างไร
รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร
สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีดจริงหรือ
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ไขปริศนาชีวิตหลังความตาย
ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดีหมายความว่าอย่างไร
มนุษย์เป็นโรค 4 อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก
สี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปหมายความว่าอย่างไร
ผู้ที่ไม่แต่งงานจะตกนรกจริงหรือ
มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม


ปัจจัย 4 รูปธรรมกับปัจจัย 4 นามธรรม
พระราชดำรัสคุณธรรม 4 ประการ
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 8 ประการ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปหมายความว่าอย่างไร
มนุษยืสมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ
ประเพณีงานศพที่ถูกต้องเหตุใดจึงต้องเผา
คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์
บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที
ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของอริยะ
ผู้ขัดขวางการปฎิบัติธรรมมีโทษอย่างไร
สิ่งที่มีมากทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป
คิดดี พูดดี ทำดี
ระวังจิต ระวังอารมณ์หมายความว่าอย่างไร
จิตสงบ จิตว่างแตกต่างกันอย่างไร

แนะนำ
ธุรกิจออนไลน์

                              

 

Copyright (c) 2010 by panya99.com